جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی
  قرارداد results
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1557 احداث و مقاوم سازی دیوار ساحلی در محدوده پل سوم (ساحل شرقی و غربی) ( اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ) (نوبت اول) آریا سدر آب سامان شهرداری اهواز 34122909869 1399/04/07
1556 احداث و مقاوم سازی دیوار ساحلی در محدوده پل سیاه (ساحل شرقی و غربی) (تملک دارایی های سرمایه ای ) (نوبت اول) آریا سدر آب سامان شهرداری اهواز 47268071967 1399/04/07
1555 نگهداری اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری اهواز ( نوبت اول ) حامدعمران شهرداری اهواز 38208007676 1399/05/04
1554 خرید دوربین ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط منطقه دو شهرداری (نوبت اول) بصیر پردازش قشم شهرداری اهواز 7100000000 1399/04/22
1553 کرایه ماشین آلات مقابله با سیل فروردین 98 و همچنین پساسیلاب منطقه چهار شهرداری اهواز سبحان کاو اهواز شهرداری اهواز 6313000000 1399/04/18
1551 کرایه ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در منطقه هشت شهرداری (نیم سال اول 99) (نوبت اول) فنی مهندسی ارکان صنعت فرساد شهرداری اهواز 11885780000 1399/04/22
1550 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه پنج شهرداری ( نیم سال اول 99) ( نوبت اول) آذین طراحان ایرانیان شهرداری اهواز 7386500000 1399/04/22
1549 کرایه ماشین آلات مقابله با سیل فروردین 98 و همچنین پسا سیلاب منطقه شش شهرداری اهواز سعادت راه کارون ایرانیان شهرداری اهواز 64460000000 1399/04/22
1544 زیرسازی تا حد لایه اساس باند جدید الاحداث جاده دسترسی علی آباد حد فاصل کوی زوئیه تا کیلومتر 120+1 و جدولگذاری در طول مسیر مذکور حد فاصل کوی زوئیه تا کوی علی آباد در منطقه سه شهرداری چهارتنگ منارستان سازمان عمران شهرداری اهواز 13454284186 1399/05/04
1543 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در منطقه شش شهرداری (نیم سال اول 99 ) (نوبت اول) سعادت راه کارون ایرانیان شهرداری اهواز 11088700000 1399/04/22
1542 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در منطقه سه شهرداری (نیم سال اول 99 ) (نوبت اول) فنی مهندسی ارکان صنعت فرساد شهرداری اهواز 12335900000 1399/04/22
1541 خرید کفپوش گرانولی در سطح پارکهای منطقه 2 پیشتاز اعتماد خوزستان سازمان زیباسازی شهرزداری اهواز 16380000000 1399/05/19
1538 کرایه ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در منطقه چهار شهرداری (نیمسال اول 99) (نوبت اول) مجریان سفیر سپهر شهرداری اهواز 88786000000 1399/04/22
1535 جمع آوری، مبارزه و پناهگاه سگ های بلاصاحب و جانوران موذی در سطح شهر اهواز بهرام آریا نسب سازمان مدیریت پسماند 3626370440 1399/04/01
1534 تأمین خاک در محل دفن مجتمع صفیره شامل (بارگیری، حمل و تخلیه خاک پوششی پسماندها) آیت دشت سازمان مدیریت پسماند 8977863708 1399/05/11
صفحه 8 از 40ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها