جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی
  قرارداد results
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1642 مناقصه نیروی انسانی تعاونی شهرگستر جنوب اهواز سازمان اتوبوسرانی 28136786803 1399/06/01
1639 احداث فاز اول سلول سوم دفن پسماند در محل صفیره نرگس کارون جنوب سازمان مدیریت پسماند 86481329332 1399/05/13
1590 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی درمنطقه 3 شهرداری (نیم سال دوم 98) نورتابان جنوب شهرداری اهواز 8172610000 1398/08/04
1591 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی منطقه 6 شهرداری (نیم سال دوم 98) پارسیان توسن راه ایرانیان شهرداری اهواز 7736500000 1398/08/20
1592 حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 8 شهرداری اهواز حفار تزریق حامد شهرداری اهواز 40411015459 1398/08/20
1593 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه 8 شهرداری (نیم سال دوم 98) صنعتگران جوان نادر کارون شهرداری اهواز 7906000000 1398/08/20
1594 انجام خدمات بیمه عمر و حادثه و انجام خدمات بیمه تکمیلی درمان شهرداری اهواز و مناطق هشتگانه سازمان های وابسته به آن بیمه رازی (شکوه فراز آریا) شهرداری اهواز 89000000000 1398/09/30
1595 کرایه ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه 5 شهرداری(نیم سال دوم سال 98) نورتابان جنوب شهرداری اهواز 7540400000 1398/09/04
1596 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی درمنطقه 6 شهرداری (نیم سال دوم 98) پارسیان توسن راه ایرانیان شهرداری اهواز 4378350000 1398/08/25
1597 انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق هشتگانه و سازمان های وابسته به آن بیمه رازی (شکوه فراز آریا) شهرداری اهواز 8000000000 1398/09/03
1598 خرید شش دستگاه دیزل پمپ خود مکش (sp) شش اینچ آب پخش صنعت جنوب شهرداری اهواز 6600000000 1398/09/17
1599 کرایه ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه 2 شهرداری(نیم سال دوم سال 98) انوار سحر خوزستان شهرداری اهواز 8227200000 1398/09/17
1600 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه 7 شهرداری (نیم سال دوم 98) کارآفرینان جاوید شهرداری اهواز 6495000000 1398/09/24
1601 بهسازی ساختمان ها و محوطه پایانه آزادگان واقع در محدوده منطقه یک شهرداری سازمان همیاری شهرداری شهرداری اهواز 13438279538 1398/09/24
1602 کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه 4 شهرداری(نیم سال دوم 98) مجریان سفیر سپهر شهرداری اهواز 5968000000 1398/09/17
صفحه 7 از 43ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها