جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه سه
  قرارداد مشارکتی: شهرداری منطقه سه
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1298 خرید تجهیزات ترافیکی در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری اهواز روشان پترو ایرانیان شهرداری منطقه 3 اهواز 4295000000 1398/10/16
1292 خرید کود و نهاده های مورد نیاز باغ های صخره ای و بذر و گل های فصلی پاییز و زمستان در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری اهواز بهبود صنعت جم کارون شهرداری منطقه 3 اهواز 4374000000 1398/11/02
1291 لوله گذاری دفع آبهای سطحی در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری اهواز سخت سازه سرچشمه شهرداری منطقه 3 اهواز 2719000000 1398/12/19
1290 خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری اهواز محمد صنعت بختیاری توکل شهرداری منطقه 3 اهواز 2998184800 1399/02/07
1282 جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف ورودی کوی فرهنگیان 1و2 در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری اهواز پیمانکاری فنی ساختمانی البرز خسروی شهرداری منطقه 3 اهواز 2296431626 1398/12/27
1281 بهسازی بلوار فرودگاه در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری اهواز چویل زاگرس ایرانیان شهرداری منطقه 3 اهواز 4255929367 1399/02/03
431 کرایه ماشین آلات خدمات شهری منطقه سه نورتابان جنوب منطقه سه 3094748800 1396/05/30
434 خرید رنگ دوجزئی در منطقه سه افق اندیش نوتریکا منطقه سه 1200000000 1396/10/04
436 خرید تجهیزات روشنایی پارکها و معابر شمیم صبح جنوب منطقه سه 1901000000 1396/10/28
441 اجرای عملیات پیاده روسازی پارک فرهنگیان بنا روزبه آساک منطقه سه 1459547577 1396/12/07
442 احداث المان شهدای گمنام در پارک فاز 3 کوی ملت پژواک بنا ایذه منطقه سه 1430827316 1396/12/23