جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه یک
  قرارداد مشارکتی: شهرداری منطقه یک
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1364 خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول کیمیا معمار مدرن منطقه یک شهرداری اهواز 2997500000 1399/01/24
1363 زیرسازی و اصلاح هندسی گذر اتصال خیابان امام شرقی به ایستگاه کارون الوند گستر اراک منطقه یک شهرداری اهواز 3394192559 1398/10/04
1362 لکه گیری آسفالت،ترمیم نوار حفاری طولی و عرضی(بصورت دستی) سیما صدر میعاد منطقه یک شهرداری اهواز 4852029210 1398/10/01
570 ترمیم نوار حفاری عرضی بصورت پراکنده راشا صنعت لوتوس منطقه یک شهرداری اهواز 2440000000 1397/12/26
571 لکه گیری آسفالت به صورت دستی راشا صنعت لوتوس منطقه یک شهرداری اهواز 2550000000 1397/12/26
526 خرید و حمل مصالح عمرانی سامانه 137 صنعت فراگیر جنوب منطقه یک شهرداری اهواز 1858320000 1396/12/28
505 ترمیم نوارهای حفاری تاراز آب مسجدسلیمان منطقه یک شهرداری اهواز 1252294211 1396/07/01
507 خرید گلهای فصلی بختار نشان اندیکا منطقه یک شهرداری اهواز 1286415820 1396/08/20
515 بهسازی و تکمیل روشناییی پارک ربیع عمود سازان جنوب خوزستان منطقه یک شهرداری اهواز 1984345000 1396/09/26
502 تعمیر و نگهداری 2پل مکانیزه عابر پیاده کوشک سازان جنوب منطقه یک شهرداری اهواز 1466189232 1396/05/28