جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری
  قرارداد مشارکتی: سازمان پایانه های مسافربری
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1708 واگذاری پارکینگ خودروهای سبک موسوم به رفاه الهام مقدم سازمان پایانه های شهرداری اهواز 20280000000 1400/03/02
1700 اجاره پارکینگ خودرو های سبک دولت سه عبدالله چراغی سازمان پایانه های شهرداری اهواز 3224400000 1399/11/28
1665 تامین نیروی انسانی بخش (خدمات - حراست) شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز سازمان پایانه های شهرداری اهواز 45448010669 1399/07/19
1663 اجاره پارکینگ خودروهای سبک موسوم به دولت 3 عبداله چراغی سازمان پایانه های شهرداری اهواز 3224400000 1398/03/20
1662 اجاره پارکینگ خودروهای سبک موسوم به رفاه علی اکبر قلی پور سازمان پایانه های شهرداری اهواز 4200000000 1399/06/19
1661 اجاره پارکینگ خودروهای سبک موسوم به رفاه علی اکبر قلی پور سازمان پایانه های شهرداری اهواز 15078000000 1398/03/04
1660 اجاره پارکینگ خودروهای سبک دانشگاه آزاد اسلامی علی اکبر قلی پور سازمان پایانه های شهرداری اهواز 5857800000 1397/10/09
1659 اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره دو مسعود کشاورزی سازمان پایانه های شهرداری اهواز 18432000000 1396/09/18
1658 اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره یک صلاح عبیات سازمان پایانه های شهرداری اهواز 25868600000 1397/10/30
1514 تامین 50 نفر نیروی انسانی بخش خدماتی و حراستی کار اندیش گستر مسجدسلیمان سازمان پایانه های شهرداری اهواز 32447318429 1398/06/01
1513 تامین 50 نفر نیروی انسانی بخش خدماتی و حراستی تعاونی شهر گستر جنوب اهواز سازمان پایانه های شهرداری اهواز 24173927112 1397/06/01
1512 تامین 50 نفر نیروی انسانی بخش خدماتی و حراستی شایستگان پیروز سازمان پایانه های شهرداری اهواز 20143395257 1396/06/01