جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
  قرارداد مشارکتی: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1347 نظافت ، نگهداری از فضای سبز ،نگهبانی، اجرائیات، و امور خدماتی و اداری تعاونی شهر گستر جنوب سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های گشاورزی 10573207425 1396/02/25
1346 واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از وسائط نقلیه میدان میوه و تره بار مرکزی الغدیر اهواز بلوط بلند آبادان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های گشاورزی 19320000000 1396/05/25
1345 تکمیل ساماندهی بازارچه کوی ملاشیه(نوبت دوم) پیام ستون جنوب سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های گشاورزی 14722286339 1398/02/30
1344 خرید و نصب پکیج تصفیه خانه فاضلاب با گنجایش 100 متر مکعب در شبانه روز جهت استقرار در میدان میوه و تره بار الغدیر اسا فن اهواز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های گشاورزی 2748240963 1397/12/28
1270 احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی از غرف، مغازه ها و دو واحد بانک نیم فاز دوم میدان الغدیر اهواز بصورت مشارکت در ساخت نوبت سوم فرامرز صنعت امیدیه سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز 312384657880 1397/04/12
1225 پروژه احداث آیلند در جلوی غرف میدان میوه و تره بار الغدیر دهکده نوروزگان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 3209473981 1398/11/13
1224 واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه میدان الغدیر اهواز سعید الهایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 1880000000 1398/09/09