جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران
  قرارداد مشارکتی: سازمان عمران
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1715 تامين 5 نفر (پنج نفر) نيروي انساني سازمان جهت انجام کارهای ستادی و حراست شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 7862901420 1400/02/12
1714 ترمیم نوارهای حفاری پراکنده در اتوبان گلستان حوزه خدماتی منطقه 4 شهرداری اهواز هیوا تحکیم ابریشم سازمان عمران شهرداری اهواز 5344150379 1400/01/14
1713 اجرای لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی با سطح بیش از 50 متر مربع بصورت ماشینی و بین 20 و 50 متر مربع به صورت دستی و ترمیم نوار حفاری طولی به صورت دستی در سطح مناطق هشتگانه خندق سازان جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 165012965000 1400/01/11
1716 احداث خیابان جنب مرکز دیالیز کوی نبوت در حوزه خدماتی منطقه هشت ، احداث کانال دفع آبهای سطحی شهرک اکباتان در حوزه خدماتی منطقه چهار ، احداث محوطه سازی پادگان معراج و بهسازی رمپ و لوپ پل ولایت در حوزه خدماتی منطقه هفت و بهسازی خیابان ورودی آماد و پشتیبانی سپاه محرکه صنعت اروند سازمان عمران شهرداری اهواز 23744261958 1400/03/05
1711 ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری به صورت دستی در سطح منطقه 6 آتیه ورزان جاوید اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 6796935633 1399/10/24
1712 خريد و حمل مصالح سنگی جهت تولید آسفالت کارخانه سازمان عمران شهرداری اهواز زاگرس بهساز جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 92250000000 1399/10/29
1710 تکمیل ادامه مسیر زیرگذر 18 متری چهارم تا میدان امام رضا (ع) واقع در منطقه دو شهرداری روئین صنعت خالد سازمان عمران شهرداری اهواز 71724242672 1399/11/29
1709 روشنایی تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر مسیر L500 نورگستر پهلوان سازمان عمران شهرداری اهواز 5522580000 1399/11/25
1679 تعریض باند تندرو از سمت میدان خلیج فارس به سوی میدان شهید بندر واقع در محدوده منطقه 7 شهرداری آتیه ورزان جاوید اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 8855268310 0099/10/10
1680 تکمیل مسیر پل ششم حد فاصل میدان مهدیس تا اتوبان آیت الله بهبهانی قلعه سازامید سازمان عمران شهرداری اهواز 148739781557 0099/10/01
1677 زیرسازی قطعه 6 واقع در کیانشهر در حوزه خدماتی منطقه 2 شهرداری عمران افق ارغوان سازمان عمران شهرداری اهواز 13883899133 0099/10/03
1678 تامین 5 نفر نیروی انسانی سازمان جهت انجام کارهای ستادی و حراست شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 5328239760 1399/10/16
1676 پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاه های سازمان و تأمین نیروهای پشتیبانی سازمان شرکت خندق سازان جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 59668832719 0099/09/02
1664 پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاه های سازمان و تأمین نیروهای پشتیبانی سازمان شرکت خندق سازان جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 7667086174 1399/07/19
1666 حمل قیر مذاب از پلایشگاه آبادان به محل کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز پیمانکاری ابراهیمی سازمان عمران شهرداری اهواز 4725000000 1399/08/06
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها