جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران
  قرارداد مشارکتی: سازمان عمران
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1679 تعریض باند تندرو از سمت میدان خلیج فارس به سوی میدان شهید بندر واقع در محدوده منطقه 7 شهرداری آتیه ورزان جاوید اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 8855268310 0099/10/10
1680 تکمیل مسیر پل ششم حد فاصل میدان مهدیس تا اتوبان آیت الله بهبهانی قلعه سازامید سازمان عمران شهرداری اهواز 148739781557 0099/10/01
1677 زیرسازی قطعه 6 واقع در کیانشهر در حوزه خدماتی منطقه 2 شهرداری عمران افق ارغوان سازمان عمران شهرداری اهواز 13883899133 0099/10/03
1678 تامین 5 نفر نیروی انسانی سازمان جهت انجام کارهای ستادی و حراست شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 5328239760 1399/10/16
1676 پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاه های سازمان و تأمین نیروهای پشتیبانی سازمان شرکت خندق سازان جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 59668832719 0099/09/02
1664 پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاه های سازمان و تأمین نیروهای پشتیبانی سازمان شرکت خندق سازان جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 7667086174 1399/07/19
1666 حمل قیر مذاب از پلایشگاه آبادان به محل کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز پیمانکاری ابراهیمی سازمان عمران شهرداری اهواز 4725000000 1399/08/06
1544 زیرسازی تا حد لایه اساس باند جدید الاحداث جاده دسترسی علی آباد حد فاصل کوی زوئیه تا کیلومتر 120+1 و جدولگذاری در طول مسیر مذکور حد فاصل کوی زوئیه تا کوی علی آباد در منطقه سه شهرداری چهارتنگ منارستان سازمان عمران شهرداری اهواز 13454284186 1399/05/04
1378 مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم رمپ های پل پنجم اهواز هگزا سازمان عمران شهرداری اهواز 4000000000 1399/04/04
1228 خرید و حمل مصالح سنگی جهت تولید آسفالت کارخانه سازمان عمران شهرداری اهواز زاگرس بهساز جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 32850000000 1399/02/01
1154 اجرای لکه گیری دستی آسفالت در سطح مناطق هشتگانه زاگرس بهساز جنوب سازمان عمران شهرداری اهواز 7979495669 1398/04/18
1155 خرید و حمل مصالح سنگی و تحویل در محل سازمان عمران شهرداری اهواز قلعه دژ خاتم سازمان عمران شهرداری اهواز 27365000000 1398/04/17
1156 اجرای عملیات تولید آسفالت کارخانه 160 تنی مارینی سازمان عمران شهرداری اهواز آتیه ورزان جاوید اهواز سازمان عمران شهرداری اهواز 5354880000 1398/01/24
1157 ترمیم نوار حفاری طولی خیابان سروش شمالی و جنوبی و ترمیم نوارهای عرضی و ترمیم جدولگذاری خیابان انقلاب و نوار حفاری حد فاصل امیرکبیر تا شیخ بهاء واقع در حوزه خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز الماس بنا خوزستان سازمان عمران شهرداری اهواز 4276895567 1398/03/13
1161 تامين 4 نفر (چهارنفر) نيروي انساني سازمان جهت انجام کارهای ستادی اداری و حراست تعاونی شهر گستر سازمان عمران شهرداری اهواز 3044469696 1398/06/20
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها