جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
  قرارداد مشارکتی: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
211 یادمان بین الحرمین موسسه اندیشه صالح اهواز سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 1680000000 1396/06/20
239 مراسم یادمان شبهای بین الحرمین موسسه تصویر سازان ماندگار-سیستم صوت و صدابرداری کمیا-موسسه فرهنگی هنری اندیشه صالح اهواز سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 3000000000 1397/06/10