جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی
  قرارداد مشارکتی: سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1720 اجرا و بهره برداری بخشی از زیرساخت های ارتباطی شهرهوشمند سرمایه گذار: شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام) شهرداری اهواز 368200000000 1400/03/26
1227 احداث،تجهیز،بهره برداری،اجاره و انتقال مجموعه تفریحی و گردشگری پارک سیاحتی در قالب BOLT سرمایه گذار: سعید نواصر شهرداری اهواز 85758458000 1398/12/21
196 ساخت - تجهیز - بهره برداری پروژه (اوشناریوم) آسمان اطلس شهرداری اهواز 141145000000 1397/11/01
195 توافق نامه احداث مجتمع فرهنگی - تفریحی - رفاهی - تجاری مهرآوران سرمایه گذار صندوق ذخیره بسیجیان کشور شهرداری اهواز 0 1398/06/17