جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پارکها و فضای سبز
  قرارداد مشارکتی: سازمان پارکها و فضای سبز
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1231 تهیه و اجرای نرده بتنی (طرح تنه درختی)جهت استفاده در سطح فضای سبز مناطق 2و3و4 شهرداری اهواز مهندسی عمران پی ساز وازیک سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز 5058970000 1398/12/21
130 رستوران و هواپيما ابتداي پارك شهروند حقيقي سازمان پاركها 3636000000 1398/12/02
134 مطالعات مرحله اول و دوم كمربند سبز شهر اهواز سرزمين سبز پايدار سازمان پاركها 2499122210 1398/02/08
136 امتياز بهره برداري از ورودي ها و پاركينگ شهربازي پادادشهر- فسخ حقيقي سازمان پاركها 2544000000 1397/12/27
119 چمن كاري پارك ساحلي زير پل سوم منطقه 2 كيان كاران امين سازمان پاركها 3496691566 1396/12/26
120 اجراي شبكه توزيع آب خام پارك شهروند جهان پارس سمنگان سازمان پاركها 2539122210 1396/12/22
121 بهسازي خطوط و احداث برق پارك شهر بازي پادادشهر صنعت سرزمين آريا سازمان پاركها 3290000000 1396/07/06
123 متمم قرارداد 45 هزار اصله نهال حمزه ياران صنعت جنوب سازمان پاركها 3374450000 1396/12/27
125 بهره برداري از نهالستان شهروند حمزه ياران صنعت جنوب سازمان پاركها 12655700000 1397/04/11
126 توليد و تحويل انواع گياه پوششي جديد در نهالستان جنب پارك 18 هكتاري منطقه 8 يادگار سبز سازمان پاركها 8011000000 1397/08/12
127 نگهداري باغ بوتانيك مهرزاد نور خوزستان سازمان پاركها 4127820888 1397/08/13