جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان بهسازی و نوسازی
  قرارداد مشارکتی: سازمان بهسازی و نوسازی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1379 تهیه طرح ساماندهی اراضی 60هکتار گلستان مهندسان معمار و شهرساز کد سازمان بهسازی و نوسازی اهواز 1191000000 1396/11/01
112 مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح راه آهن در محدوده انتهای کوی پردیس خشت سازان مهتاب سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز 1921797099 1396/12/05
114 برداشت تپه وکوه باکاربری فضای سبز مشرف به منازل مسکونی رسالت خندق سازان جنوب سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز 5389161000 1397/02/11
117 بهسازی ساختمان درمانگاه شهرداری واقع در تقاطع سلمان فارسی و آزادگان(فاز دوم) کنکاش عمران سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز 1198000000 1396/02/13
113 احداث جوی روباز جمع آوری آبهای سطحی میدان لوله سازی حاشیه پارک کوهساران عمران کارون خاورمیانه سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز 3048911496 1396/07/16