جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه هفت
  قرارداد مشارکتی: شهرداری منطقه هفت
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1589 خرید مخازن نگهداشت موقت پسماند 770 لیتری پردیس مکان جنوب رضا ارشادی 2500000000 1398/06/31
1588 خرید و تهیه مصالح جهت اجرای عملیات کارآفرینان جاوید رضا ارشادی 3913000000 1398/06/31
1581 ترمیم پیاده روهای آیلند میانی بلوار ایمان کوی سپیدار خندق سازان جنوب رضا ارشادی 3481123515 1398/05/20
1570 ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران حدفاصل میدان چهارشیر تا خلیج فارس عمران راه سروش رضا ارشادی 2054169465 1396/05/06
1566 پیاده روسازی در بلوار اصلی سپیدار انیس بنا رضا ارشادی 2275161495 1397/04/27
1565 زیرسازی و آسفالت دستی و پیاده روسازی پشت دیوار سنگی عمارت سازه آرسان رضا ارشادی 2253224000 1397/11/09
1089 زیر سازی و آسفالت دستی پشت دیوار حائل خیابان 6 حصیرآباد در شهرداری منطقه 7 معمار صنعت خلاق رضا ارشادی 2660000000 1397/10/30
1058 ترمیم پیاده رو های ضلع شمالی بلوار انصار حد فاصل خیابان 3 و 6 سپیدار در شهرداری منطقه 7 برق رسانی فدک شهرکرد ارسلان شهنی 1246630658 1396/08/13
1059 ترمیم پیاده رو های ضلع جنوبی بلوار سپیدار از بیمارستان امیرالمومنین تا پمپ بنزین سپیدار در شهرداری منطقه 7 بنا سازه روزبه آساک ارسلان شهنی 1208721051 1396/08/21
1061 احداث دیوار سنگی انتهای رمپ خیابان 3 فرعی حصیرآباد در شهرداری منطقه 7 تحکیم گستر منصور رضا ارشادی 1534711558 1396/12/21
1063 تثبیت سطح شیبدار بلوار نواب در ادامه مسیر گلفوژه ها در شهرداری منطقه 7 نیکو سازان اسلام آباد رضا ارشادی 1193900959 1396/08/03
1065 احداث دیوار حائل خیابان 10 فرعی منبع آب در شهرداری منطقه 7 عمران کارون خاورمیانه ارسلان شهنی 1919090568 1396/08/03
1066 خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 در شهرداری منطقه 7 صنعت فراگیر جنوب ارسلان شهنی 1644500000 1396/09/22
1067 احداث جاده دسترسی ،بهسازی محوطه و لوله گذاری دفع آبها سطحی آرامگاه مسیحیان در شهرداری منطقه 7 جاوید راه هومن ارسلان شهنی 2230000000 1396/01/27
1052 ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران حد فاصل میدان چهارشیر تا میدان خلیج فارس منطقه 7 راه و ساختمان چهار تنگ منارستان رضا ارشادی 1572415344 1396/11/25
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها