جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه پنج
  قرارداد مشارکتی: شهرداری منطقه پنج
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1261 خرید گلهای مورد نیازبه مناسبت نوروز 99در منطقه 5 آریا اکسین نصب فراز شهرداری منطقه 5 2499000000 1399/03/11
1239 انجام عملیات لایروبیوصفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی وفاضلاب شهری درسطح منطقه 5 سبلان سپهرپایدار اهواز شهرداری منطقه 5 2497200000 1398/08/01
1244 ترمیم پیاده رو خیابان گلزار کوی پردیس درسطح منطقه5 اندیشمندان صنایع اکسین جنوب شهرداری منطقه 5 4984684799 1398/07/24
1255 اجرای سرعتکاه آسفالتی توسط منطقه 5 سدید عمار قلعه شوش شهرداری منطقه 5 2498280000 1398/11/27
348 خرید مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 درمنطقه پنج انوار سحرخوزستان منطقه 5 1347800000 1396/10/19
349 همسان سازی دریچه های فاضلاب درسطح شهرداری منطقه 5 تندیس جهان جنوب منطقه 5 1277284446 1396/12/26
362 ترمیم وتعویض جداول فرسوده درسطح منطقه 5 الماس بنای خوزستان منطقه 5 2200000000 1397/11/06